Haluatko yrityksellesi paremman verkkopalvelun? Kolme vinkkiä suunnittelun avuksi Artikkelit

Perinteisesti verkkopalvelun suunnittelu on ollut asiakasyrityksen tekstisisällön sovittamista käyttöliittymään. Tämä on hyvin pitkälle lähtöisin julkaisualustojen teknisestä rakenteesta, joka ajaa ns. ”template-ajatteluun”.

Modernit verkkopalvelut ovat kuitenkin muuttuneet viime vuosina huomattavasti ja ovat enemmän sisältöpainotteisia. Suunnittelun lähtökohtana pitäisikin nykyään olla ensisijaisesti palvelun sisältö ja sen käyttäjä. Verkkopalvelut eivät myöskään elä omassa tyhjiössään, vaan ovat osa kokonaisuutta. Siihen kuuluvat esimerksiksi some-palvelut sekä päivittäiset toiminnot yrityksessä, kuten asiakaspalvelu ja myynti.

Mutta miten suunnittelu käytännössä etenee, jotta tuloksena on parempi verkkopalvelu? Seuraavassa kolme suunnittelun peruspilaria –  uusia näkökulmia perinteisten työkalujen lisäksi ratkaisemaan uudet haasteet.

1.  Sisältösuunnittelulla alkuun

Sisältösuunnittelu ei varsinaisesti tarkoita sisältöjen tekemistä. Sisältösuunnittelun tarkoituksena on löytää ratkaisuja, joilla tavoitetaan kohdeyleisö parhaalla mahdollisella tavalla. Ensin onkin tärkeää on tunnistaa sisällön kohderyhmä, sovittaa sisältö mediaan sekä varmistaa sisällön saavutettavuus hakukoneissa. Tässä kohtaa SEO eli hakukonelöydettävyys on merkittävässä roolissa.

Sisältösuunnittelussa on hyvä ottaa myös huomioon ympäristö eli missä kontekstissa sisältö esitetään. Jos sisältö on esillä sosiaalisessa mediassa, kilpaillaan huomiosta myös muiden julkaisujen kanssa. Osa sisällöstä voi olla käyttäjien tuottamaa, josta esimerkkinä verkkokaupassa asiakkaiden kirjoittamat arviot.

verkkopalvelu-suunnittelukuva

2.  Käyttäjä avainasemaan

Käyttöliittymäsuunnittelun perustarkoitus on luoda kanava käyttäjän ja sisällön välillä. Hyvä käyttöliittymä on kitkaton ja huomaamaton. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu keskittyy käyttäjän kokemukseen tuotteesta. Tavoitteena on luoda käyttäjälle kokemus, joka tuottaa lisäarvoa. Hyvä kokemus luodaan ymmärtämällä käyttäjän toimintaa, tarpeita ja tavoitteita. On tärkeää huomioida myös ympäristö, missä käyttö tapahtuu.

Otetaan esimerkiksi jokin sovellus, jota toinen käyttäjäryhmä käyttää päivittäin. Toinen ryhmä käyttää samaa ohjelmaa satunnaisesti. Päivittäinen käyttäjä haluaa suoriutua tehtävistään tehokkaasti ja haluaa toimintojen olevan helposti saavutettavia. Satunnainen käyttäjä voi taas arvostaa enemmän yksinkertaisuutta ja sitä, että tarvittavat toiminnot ovat selvästi esillä.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelulla hyvä tuote erottuu kilpailijoistaan. Samaan tarkoitukseen luodut tuotteet sisältävät usein samat ominaisuudet, mutta paras käyttäjäkokemus varmistaa, että tavoiteltu kohderyhmä tavoitetaan.

3.  Palvelumuotoilulla kilpailuetua

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä. Palvelumuotoilun avulla on mahdollista oppia ymmärtämään asiakasta paremmin ja löytää asiakkaiden piileviä tarpeita ja toiveita.

Nykyaikainen verkkopalvelu on osa työnteon prosesseja. Näitä voivat olla asiakaspalvelu, markkinointi tai myynti. Esimerkiksi verkkokaupassa palvelu nivoutuu osaksi kaikkea toimintaa. Jotta palvelun käyttäjäkokemus säilyy laadukkaana, pitää palvelun tuottamisen kaikki vaiheet ottaa huomioon. Palvelumuotoilun avulla voidaan löytää uusi tapa palvella asiakasta ja tarjota tuote entistä helpommin ja houkuttelevammin loppukäyttäjälle.

Tarvitaanko kaikkea tätä aina?

Lyhyt vastaus on ei. Toki näiden kaikkien asioiden läpikäynti ja huolellinen suunnittelu auttavat tuottamaan parempia verkkopalveluja, mutta harvoin kaikkeen on aikaa, rahaa tai resursseja. Projekteissa työkalut valitaan tilanteen mukaan. Tämä tehdään niin, että valitaan ne toimenpiteet, jotka luovat tuotteelle eniten tuloksia. Näin käytössä olevilla resursseilla saadaan eniten aikaiseksi.

Olennaista suunnittelussa on ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Miksi jotain tehdään ja miksi ei? Jos olet suunnitteluvaiheessa tai sinulla on jo toimiva verkkopalvelu, saat hyviä tuloksia keskittymällä havaittuihin ongelmakohtiin.

– Matti Uusitalo, Verkkopalvelusuunnittelija ja sovelluskehittäjä

Uskon että yhdessä voimme puristaa projektista enemmän irti. Ota yhteyttä, niin teemme yrityksellesi tavallista paremman verkkopalvelun.

Jari Nietula, liiketoimintapäällikkö
etunimi.sukunimi@cubescom.fi/ 044 7617 715