Suur-Savon Sähkö vei päivittäisen työn välineensä pilveen Asiakastarinat

SharePoint 2007-pohjainen Intranet oli palvellut Suur-Savon Sähköä hyvin jo pitkään. Intranet sisälsi yrityksen yhteisen ohjeistuksen, työdokumentaation ja uutisoinnin, joten järjestelmä oli kriittinen työn tekemisen kannalta.

Intranet kaipasi kuitenkin teknistä ja rakenteellista päivitystä. Uudelta järjestelmältä haluttiin joustavuutta ja hyviä mobiilikäyttömahdollisuuksia. Päädyimme viemään päivittäisen työn välineet Office365-pilveen, koska se tarjosi mm. parhaat mahdolliset työkalut liikkuville asiantuntijoille.

Projektin aikana teimme esikartoitustyön, toteutimme Intranetin, työtila- ja dokumenttienhallintaratkaisun sekä rakensimme työkalut projektisalkun ja -dokumentaation hallintaan. Asiakas pilotoi projektin aikana kanssamme myös Yammeria, joka integroitiin osaksi asiakkaamme Intranetiä. Siitä muodostuikin yrityksen tärkeä päivittäisen viestinnän väline.

Asiakkaamme kertoo:

Etsimme intranet toimittajaa, jolla olisi tarjota valmiita hyväksi todettuja ratkaisumalleja mutta joka pystyisi myös muokkaamaan ja yksilöimään meidän tarpeidemme mukaisen intranetin. JPP Soft:n QS Intranet malli tuntui jo ensiesittelyssä vastaavan juuri näitä meidän tarpeita. Tämä mielikuva vahvistui projektin edetessä. Yhteistyö JPP:n kanssa oli ennen kaikkea joustavaa ja saimme hyvin vastauksia kysymyksiimme sekä toteutusehdotuksia tarpeisiimme. Myös niihin, joita emme aina osanneet esittää.


Anu Pekurinen
Digitaalisten palveluiden asiantuntija