Mitkä seikat tekevät verkkosivusta paremman kuin hyvän? Artikkelit

Väitän, että kaikki meistä haluavat yritykselleen erottuvat ja persoonalliset verkkosivut, joita on miellyttävä käyttää. Mitkä ovat seikat, jotka erottavat hyvän sivuston keskinkertaisesta? Ja mitkä seikat tekevät verkkosivusta paremman kuin hyvän? Alla listattuna kiinnostavimmat seikat, jotka näkyvät nykypäivän suunnittelussa.

Kuvat ja videot

Kuvat ovat nykyään suuressa roolissa ja videot ovat nousemassa yhä suositummaksi. Syynä on käyttäjien kärsimättömyys. Useimmat meistä vain vilkuilevat ja selailevat ja vahva visuaalisuus on oiva keino pysäyttää katse. ”Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja videokuva enemmän kuin tuhat kuvaa”, pitänee paikkansa verkossa, jossa halutaan kiinnittää ihmisten huomio.

 

Persoonallinen ilme

Monet nykypäivän verkkosivuista näyttävät keskenään samanlaisilta, eivätkä erotu toisistaan. Persoonallisuus suunnittelussa nouseekin tästä syystä tärkeämmäksi, jotta erotutaan verkon harmaasta massasta. Käytännössä persoonallisuus ja personointi tarkoittavat sitä, että sivujen ilme rakennetaan brändin mukaiseksi. Se viestii juuri oikealla tavalla. Käyttäjä tunnistaa sivun muiden joukosta ja ymmärtää viestin paremmin. Persoonallisuutta lisäämällä saadaan huomio herätettyä.


Kuva: https://fi.pinterest.com/pin/541909767653088986/

Käyttäjälähtöisyys

Moni yrittäjä haluaisi kertoa kaiken yrityksestään jo etusivulla. Kaikki osaaminen haluttaisiin usein kertoa pienintä yksityiskohtaakin myöten. Fakta on kuitenkin se, että käyttäjä tulee usein verkkosivuille etsiäkseen vastauksen johonkin kysymykseen. Tiedon on siis löydyttävä helposti ja sisältötekstin on oltava helppolukuista ja nopeasti omaksuttavaa. Käyttöliittymää ja sisältöä luotaessa kannattaa pitää fokuksessa käyttäjä ja tämän tarpeet.

 

SEO-optimointi

Mitä järkeä on panostaa verkkosivuihin, jos niitä ei löydä kukaan? Yritys voi syytää suuria summia hakukonejätille ja saavuttaa näkyvyyttä hetkeksi. Kaukonäköisempi ratkaisu löytyy ennemminkin sivuston laadukkaasta tekstisisällöstä, toimivasta ja teknisesti oikein rakennetusta verkkosivustosta sekä mobiilikäytettävyydestä.

 

Responsiivisuus

Yhä useampi meistä käyttää nettiä älypuhelimellaan. Responsiiviset verkkosivut skaalautuvat käyttäjän päätelaitteen mukaan, jolloin käytettävyys pysyy hyvänä kaikilla laitteilla. Käyttökokemuksen lisäksi responsiivisuus on ensiarvoisen tärkeää, sillä Google on nostanut ”mobile first”-suunnittelun tärkeyttä luomalla erillisen mobiili-indexin, joka nostaa mobiiliystävälliset sivut hakutuloksissa ylemmäksi.

Kevyt suunnittelu

Kevyellä suunnittelulla tarkoitetaan sivustoa, jonka pääperiaatteena on aikaa säästävä käyttäjäkokemus. Sivustosta on poistettu turhat animaatiot, siirtymät, lataussivut ja isot kuvat. Koodi on optimoitu ja sisällöstä on karsittu kaikki ”turha”. Tavoitteena on nopeammin latautuvat sivut, valinnat ja selkeys.

 

Lopuksi

Edellä mainituista sivustojen piirteistä ja trendeistä jotkut sulkevat toisensa pois, kuten ensiksi ja viimeksi mainittu. Tärkeintä verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa onkin miettiä tavoite ja kohderyhmä: mitä haluamme viestiä ja kenelle? Parhaaseen lopputulokseen pääset valitsemalla osaavan ja luotettavan ammattilaisen kumppaniksesi ja saat itse keskittyä ydinliiketoimintaasi.

————————————–

Kiinnostuitko aiheesta? Haluatko selvittää, kuuluuko verkkosivustostosi parhaimpien kastiin? Teemme kotisivuillesi ilmaisen katsastuksen, joka ei veloita mihinkään.

Päivi Tuhkio | Markkinointi | Cubescom Oy
+358 40 1702 417
etunimi.sukunimi@cubescom.fi
https://www.cubescom.fi/verkkosivuratkaisut


- INNOVATE | IMPLEMENT -