Palvelullistamisella ja pilvipalveluilla vauhtia suomalaisille yrityksille Artikkelit

Vuosi vaihtui, mutta miltä tulevaisuus näyttää yritysten ja digitalisaation näkökulmasta? Viime vuonna näimme jo hienoisia merkkejä talouden noususta. Meille on myös ajautunut uusia trendejä maailmalta: Tunnetuin näistä on varmasti Cloud, jolla viitataan pilvipalveluihin. Muita esimerkkejä globaaleista trendeistä ja termeistä ovat Industry 4.0, IoT (Internet of Things), Big Data, Smart factories ja Servitization. Kaikki nämä ovat keskuudessamme jo tänään, vaikka emme ehkä näe näitä vielä työelämässä kovin selkeästi.

On vaikea arvioida, miten pienet ja keskisuuret tuotannolliset yritykset Suomessa ovat omaksuneet ja tulevat omaksumaan nämä globaalit kehitystrendit. On kuitenkin selvää, että monet yritykset ovat etsimässä tehokkaampia tietojärjestelmiä kasvavan liiketoimintansa tueksi. Tässä artikkelissa keskityn pilvipalveluihin ja palvelullistamiseen, joiden uskon olevan tämän hetken ajankohtaisimmat trendit.

 

Toiminnanohjausta pilvestä

 

Aiemmin mainitsemani Cloud-sana on pyörinyt jo jonkin aikaa alalla. Monet ovatkin ehtineet kokeilla pilvipalveluiden tuomia hyötyjä esimerkiksi Office-sovellusten yhteydessä. Tästä huolimatta toiminnanohjausjärjestelmä pilvipalveluna ei ole ottanut vielä kunnolla tuulta alleen. Luulisin kuitenkin kuluvan vuoden muuttavan tätä ja veikkaisin, että enemmistö ERP-kaupoista Suomessa vuonna 2018 tulee olemaan ns. pilvitoimituksia. Se tuo PK-yrityksille kustannussäästöjä ja kustannusten ennustettavuutta sekä ketterän tavan laajentaa liiketoimintaa ilman investointikynnyksiä. Yrityksen ei tarvitse enää investoida laitteistoihin tai varautua etukäteen liiketoiminnan laajenemiseen, vaan toiminnanohjausjärjestelmä mukautuu kulloiseenkin tarpeeseen joustavasti.

 

Tuotteiden palvelemisesta asiakkaiden palvelemiseen

 

Suomessa on myös alettu yhä enemmän ”palvelullistaa”. Servitization-sanasta johdetulla termillä tarkoitetaan sitä, että myös valmistavat yritykset laajentavat liiketoimintamalliaan palvelutoimintaan ja tarjoavat huolto- ja ylläpitopalveluita osana omaa tarjoamaansa perinteisen valmistuksen lisäksi. Vastaavasti jakeluyritykset ovat alkaneet itse koota myytäviä tuotteitaan sekä tarjota kokonaisvaltaisen palvelun, johon voi sisältyä esimerkiksi huolto- ja vuokrauspalveluita. Tämä on tärkeää, kun haetaan kilpailuetua Suomessa sekä ulkomailla matalapalkkaisia tuotantomaita vastaan.

 

Palvelullistamistrendi voi olla loistava mahdollisuus monelle taholle. Olemme viime vuosina nähneet, miten isot yritykset ovat ulkoistaneet osan tuotannostaan, mutta eivät välttämättä ole siirtäneet sitä halpamaille. Yritykset ovat antaneet mahdollisuuden toimivalle johdolle tai työntekijöille rakentaa jotain uutta ja ketterämpää. Palvelullistaminen tuo yrityksille merkittävää kilpailuetua ja tehostaa liiketoimintaa.

 

Toiminnanohjausjärjestelmä keskiössä

 

Yritysten painopiste on siirtynyt enemmän kohti koko toimitusketjun hallintaa. Kun tähän lisätään vielä kansainvälistyminen ja sen tuomat haasteet, vaatimukset kasvavat. Kaiken takana on riskien hallinta, joka vaatii toiminnanohjausjärjestelmältä monipuolisia toiminnallisuuksia, kuten mahdollisuuden nopeaan ja laadukkaaseen tiedon analysointiin. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoimintaan muutostilanteissa. Moderni, maailmanluokan ERP taipuu kaikkeen edellä mainittuun ja on olennainen osa menestystä.

 

Lopuksi

 

Pilvipalveluiden ja palvelullistamisen pääasiallisena ajatuksena on tarjota palveluita käyttäjälähtöisesti helpottamaan työntekijän ja yrityksen toimintaa. Vaikka niitä käsitelläänkin tässä artikkelissa tietynlaisina trendeinä, näkisin ne enemmänkin kehitystä edistävinä virstanpylväinä. Pilvipalvelu ja palvelullistaminen tuovat yrityksille monia etuja kustannussäästöistä liiketoiminnan tehostamiseen. Ensiarvoisen tärkeää onkin kartoittaa yrityksen tavoitteet ja valita oikeat kumppanit niiden saavuttamiseksi.

Mats Smedjebacka

Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2018 toivottaen,

Mats Smedjebacka

Director – Business Solutions Consultants (BSC) EMEA at Epicor Software

Cubescom on pitkän linjan IT-palveluyritys, ja uskomme yhteistyömme tuovan synergioita asiakkaillemme. Epicor tuo asiakkaalle maailmanluokan ERP-järjestelmän ja Cubescom paikallisen teknisen osaamisen. Yhdessä haluamme auttaa Teitä menestymään ja kasvamaan.”

Yhteyshenkilösi Epicor ERP -asioissa Cubescomilla on Mika Heini.

mika.heini@cubescom.fi
040 5787 399