Päijät-Hämeen kesayliopisto Asiakastarinat

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on tarjonnut monipuolista ja nimestään huolimatta ympärivuotista koulutusta yli 50 vuoden ajan. Monet eivät kuitenkaan tunnu tuntevan tämän perinteikkään oppilaitoksen tarjontaa ja sen opiskelumahdollisuuksia. Rehtori Eija Pollari kertoo, että verkkosivu-uudistuksen päätavoitteena on asiakkaiden tavoitettavuuden ja koulutusten löydettävyyden parantaminen. Kumppaniksi syksyllä 2018 valmistuvaan projektiin on valittu kesäyliopiston pitkäaikainen kumppani Cubescom.

 

Tarjonta ja mahdollisuudet yllätyksenä monille

Ajat ovat muuttuneet radikaalisti sitten Päijät-Hämeen kesäyliopiston perustamisen eli vuoden 1962 jälkeen. Alun perin opettajien kesäopintojen järjestäjänä toiminut opinahjo on tarjonnut ympärivuotista opetusta jo yli viiden vuosikymmenen ajan. Koulutustarjonta ja sen kohderyhmät ovat laajentuneet avoimeen yliopisto-opetukseen, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, kielikoulutukseen ja lukiolaiskursseihin.

Toiminnan ytimenä ovat opiskelijat, joille koulutusta suunnataan. Päijät-Hämeen kesäyliopiston suunnittelija Tiina Laurikainen tiivistääkin, että oikein kohdistettu markkinointi ja viestintä ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja, jotta laadukas tarjonta kohtaa opiskelijat. Laurikainen kertoo esimerkkinä, että harva Lahden seudulla asuva työssäkäyvä tietää kesäyliopiston tarjoamia mahdollisuuksia:

Yliopiston oppiaineita, kuten talousoikeutta, voi opiskella ja suorittaa työn ohessa meillä lähes kandidaatin tutkinnon verran. Joitakin opintojaksoja ja loppututkinto tehdään aina suoraan yliopistolle. Tämä tuo valtavasti mahdollisuuksia esimerkiksi ruuhkavuosia eläville päijät-hämäläisille, jotka haluaisivat opiskella helposti lähellä kotia.”

Päijät-Hämeen kesäyliopisto haluaakin lisätä ihmisten tietoisuutta toiminnastaan, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin.

 

Kohti tavoitteita verkkosivu-uudistuksella

Oppilaitosten markkinointia ja viestintää tehdään nykypäivänä vain harvoin printatun materiaalin kautta ja sähköiset kanavat toimivat pääasiallisen viestinnän kanavina. Päijät-Hämeen kesäyliopiston verkkosivustoa päätettiin lähteä keväällä päivittämään ja uudistamaan. Pääasiallisina tavoitteina nähtiin tietoisuuden lisääminen ja näkyvyyden parantaminen.

Rehtori Eija Pollari kesäyliopistosta avaa tavoitteita:

Meillä on tarjolla laadukkaita koulutuksia, joita opiskelijat eivät aina tahdo löytää. Uudistuksen myötä haluamme tulla löydetyksi paremmin netistä. Haluamme olla siis siellä, missä kohderyhmämmekin.”

Muita listattuja tavoitteita ovat sivujen helppokäyttöisyys, selkeys ja visuaalinen raikkaus. Pollari pitää myös tärkeänä sitä, että sivuja on helppo ja joustava ylläpitää.

 

Toimittajaksi luotettava ja osaava kumppani

Cubescom on toiminut Päijät-Hämeen kesäyliopiston kumppanina jo pitkään. Suunnittelija Tiina Laurikainen kehuu yhteistyön olevan mutkatonta ja vuorovaikutuksen helppoa.

Vertailimme verkkosivustojen tekijöitä ja Cubescomin asiantuntemus, referenssit ja joustavuus saivat meidät päätymään jälleen heihin”, Laurikainen tiivistää syitä lahtelaisen toimittajan valintaan.

 

Projekti vauhdilla käyntiin ja kohti maalia

Verkkosivuston uudistus etenee tiiviissä yhteistyössä kesän aikana. Ensimmäiset luonnokset sivuston uudesta ulkoasusta ovat jo asiakkaalla, ja tavoitteena on lanseerata sivusto käyttäjille tulevana syksynä. Päijät-Hämeen kesäyliopistolla viestinnällisiä suuntaviivoja mietitään samassa aikataulussa, joten syksyllä oppilaitos näyttäytyy kävijöilleen uudella, entistä näkyvämmällä ja raikkaammalla tyylillä.


Haluatko yrityksellenne lisää näkyvyyttä? Haluatko, että verkkosivunne löydetään Googlesta helpommin? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä verkkosivu-uudistus yrityksellenne.
Jari-Pekka Koivisto, asiakaspäällikkö Cubescom  |  +358 44 7810 042  |  jari-pekka.koivisto@cubescom.fi