lahden hyppyrimäet Asiakastarinat

Cubescom toteutti  intranet-uudistuksen Lahden kaupungille: ”Päivityksen yhteydessä intra selkiytyi, ilme kirkastui ja saamme nyt hyvin hyödynnettyä SharePointin hyviä puolia, kuten tietylle yleisölle kohdennettuja nostoja.” Lahden kaupungin verkkotiedottaja Ilona Reiniharju.

Suurikin migraatioprojekti onnistuu huolellisella suunnittelulla

Lahden kaupungilla oli käytössä SharePoint 2010 -pohjainen intranet, joka sisälsi sisäisen tiedottamisen lisäksi luottamusmies-extranetin. Entinen intranet oli vahvasti räätälöity, joten ensimmäinen haasteemme oli löytää tapoja, joilla migraatio saataisiin tehtyä turvallisesti ja tehokkaasti. Projekti aloitettiin loppukäyttäjähaastattelulla, jolla kartoitettiin nykyisen intranetin hyviä ja huonoja puolia. Tämän perusteella laadittiin konsepti, käyttöliittymäsuunnittelu ja migraatiosuunnitelma siirrettävien toimintojen ja sisällön osalta. Suurin osa toiminnallisuuksista päätettiin toteuttaa uudestaan Microsoftin suosittelemilla kevyillä Javascript-tekniikoilla. Näin uudesta ympäristöstä saatiin täysin teknologiasuositusten mukainen ja uusi migraatio tulisi olemaan merkittävästi joustavampi.

Asiakasymmärrys toi hyvät lopputulokset

Uusi intranet on ulkoasultaan moderni ja mobiiliystävällinen. Intranet on entistä nopeampi, toiminnoissa on keskitytty oleelliseen ja haku toimii erinomaisesti. Käyttäjät ovat asiakkaan mukaan olleet tyytyväisiä ratkaisuun. Erityinen kiitos kuuluu asiakkaan projektipäällikölle, joka otti vastaan ideoita, ja oli valmis kokeilemaan uusia asioita. Yhteistyö Lahden kaupungin kanssa jatkuu edelleen.

Lahden kaupungin verkkotiedottaja Ilona Reiniharju:

Päivityksen yhteydessä intra selkiytyi, ilme kirkastui ja saamme nyt hyvin hyödynnettyä SharePointin hyviä puolia, kuten tietylle yleisölle kohdennettuja nostoja.”

 


- INNOVATE | IMPLEMENT -