Göliska IT:ssä ollaan tyytyväisiä Clearpulse-järjestelmän hankintaan Asiakastarinat

Göliska IT on Etelä-Ruotsissa sijaitseva viiden kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa IT-palveluista. Yritys haki kokonaisvaltaista ICT-infran hallintajärjestelmää, joka tehostaisi tekemistä, parantaisi asiakaspalvelua ja toisi kustannussäästöjä. Kilpailutuksen jälkeen Göliska IT otti käyttöönsä Clearpulsen, koska se pystyi  monipuolisuutensa ansiosta vastaamaan yrityksen tarpeisiin.

Göliska IT tarjoaa asiakkailleen erilaisia IT-palveluita, toimittaa IT-järjestelmiä, tekee laitehankintoja ja antaa käyttäjätukea. Järjestelmäasiantuntija Christer Dahlberg Göliska IT:stä kertoo taustoja järjestelmän hankinnalle:

Etsimme kokonaisvaltaista hallintajärjestelmää, jonka avulla voisimme hoitaa esimerkiksi laskutusta ja  hallita asiakkaidemme IT-infraa sekä sopimuksia ja ohjelmistolisenssejä.”

Clearpulse – monipuolisin järjestelmä ICT-infran hallintaan

Göliska IT teki laajan esiselvityksen ja kilpailutti eri yrityksiä. Kilpailutuksen jälkeen Clearpulse osoittautui parhaaksi ja pystyi  monipuolisuutensa ansiosta vastaamaan ainoana Göliska IT:n tarpeisiin.

Projekti kesti odotettua pidempään, sillä Göliska IT:ssä päädyttiin uudistamaan samanaikaisesti sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja. Itse järjestelmän käyttöönotto oli kuitenkin helppoa ja nopeaa. Käyttöönoton yhteydessä huomattiin myös Clearpulsen joustava skaalautuvuus, sillä järjestelmästä voitiin ottaa käyttöön vain tarpeelliset osiot, mutta järjestelmää voisi helposti laajentaa myöhemmin moduuli kerrallaan.

Christer Dahlberg kertoo, että he ovat olleet erittäin tyytyväisiä järjestelmähankintaansa:

Clearpulsen avulla voimme tarjota asiakkaillemme aiempaa parempaa, dokumentoitua ja ajantasaista tietoa heidän ICT-käyttöomaisuudestaan, sekä mahdollisuutta päästä tarkastelemaan kustannuksia.”

Edellä mainittujen etujen lisäksi Clearpulse on tuonut Göliska IT:lle merkittävää ajansäästöä, kun kaikki tarvittava löytyy yhdestä järjestelmästä: käyttöomaisuuden dokumentointi, laitteen elinkaaritiedot sekä kaikki laitteet, sovellukset ja sopimukset ja kustannusten jako. Käyttäjien näkökulmasta Clearpulsen parhaimpina ominaisuuksina pidetään sen helppokäyttöisyyttä. Cubescomin ja Göliska IT:n yhteistyö on sujunut hyvin. Christer Dahlberg kertoo jouhevasta yhteistyöstä, joka jatkuu edelleen:

Cubescomin kanssa on ollut helppo asioida. Olemme saaneet tukea ja opastusta tarvittaessa niin teknisiin kysymyksiin kuin järjestelmän käyttöönkin liittyvissä asioissa.”

(Read the article in english >> )

Kuva: Göliska IT
”Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä Clearpulse-järjestelmään”