Yllättäviä hyötyjä esteettömästä ja saavutettavasta verkkopalvelusta Artikkelit

Oletko koskaan toivonut, että jokin verkkopalvelu olisi helpommin käytettävissä? Esimerkiksi silloin, kun lumipyryssä kauppakassi toisessa kädessä olet yrittänyt etsiä puhelimella yhteystietoja ilmoittaaksesi olevasi myöhässä. Mitä jos olisitkin ollut täysin sokea? Tai esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastava? Kuinka tämä olisi vaikuttanut edellä mainittuun tilanteeseen? Mitä esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittavat käytännössä ja mitä etuja ne tuovat tullesssaan?

 

EU-direktiivi velvoittaa ja käyttäjät arvostavat

Verkkosivut ja muut verkkopalvelut ovat jo suurimmalle osalle ihmisistä keskeisessä roolissa arkea ja niiden tulisi olla samanarvoisesti kaikkien käytettävissä. Julkisten verkkopalveluiden osalta syksyllä 2016 hyväksytty EU-direktiivi edellyttää jäsenmaitaan sisällyttävän lakeihinsa säädökset, joiden mukaan julkisten verkkopalveluiden tulee olla jokaisen saavutettavissa. Erityisen tärkeää saavutettavuus on henkilöille joilla on esimerkiksi näkö- tai kuulovaikeuksia, lukihäiriö, motorisia tai autismikirjon häiriöitä, värisokeus tai kognitiivisia haasteita. Kun otetaan huomioon myös ikänäköä sairastavat vanhukset ja se, että kenellä tahansa verkkopalvelun käyttäjällä voi olla hetkellisiä haasteita palvelun käytössä, kasvaa esteettömyyttä arvostavien ryhmä melko suureksi.

vanhus käyttämässä verkkopalvelua

Mitä esteettömyys tarkoittaa käytännössä?

Verkkopalvelun esteettömyys tarkoittaa, että sitä on mahdollista käyttää esimerkiksi näkö- tai kuulovaikeuksista huolimatta. Sivusto tulisi olla ruudunlukijalla koneellisesti luettavissa ja esimerkiksi opastevideoissa tekstitykset. Kaikki käyttäjät arvostavat sitä, että tekstit ovat selkeitä ja fontti luettavaa. Palvelun tulisi olla myös käytettävissä eri laitteilla, eri käyttöjärjestelmissä ja mahdollisuuksien mukaan käyttäjän omalla äidinkielellä. Myös käyttöliittymän toiminta ja esimerkiksi navigaation loogisuus vaikuttavat palvelun käytön helppouteen.

 

Verkkopalveluiden esteettömyys ei ole mikään uusi asia ja siitä on puhuttu jo useita vuosia. Miksi sitten niin monessa palvelussa on edelleen esteitä saavutettavuudelle? Osalle alan asiantuntijoistakin saavutettavuuden periaatteet ovat epäselviä tai niihin ei yksinkertaisesti kiinnitetä huomiota. Usein kuulee ennakkoluuloja, joiden mukaan saavutettava verkkopalvelu olisi hankala toteuttaa tai toteutus on tylsä tai vanhanaikaisen näköinen. Mutta näin ei todellakaan ole, jos sivujen toteutus tapahtuu ammattilaisen toimesta. Ulkoasun tai käyttöliittymän ei hyvin saavutettavassa palvelussa tarvitse olla persoonattomampi kuin muissakaan palveluissa.

 

Saavutettavuudella kilpailuetua

Saavutettavuuden huomioiminen ja standardien noudattaminen antaa lisäpalkinnoksi myös hakukoneystävällisemmän verkkopalvelun. Lisäksi käyttöliittymän saavutettavuuden huomioimisen seurauksena voi olla panostaminen sisällön kannalta olennaisiin asioihin, jolloin yleinen käytettävyyskin paranee. Sisältö on aina tärkein asia, jonka takia sivustolle tullaan ja tämän takia sen on oltava saavutettavaa.

 

Kuntien ja muun julkishallinnon velvollisuus on tarjota palveluitaan mahdollisimman hyvin saavutettavina kaikille käyttäjille. Yrityksille tämä tuo kilpailuetua. Verkkopalvelun saavutettavuuteen liittyvät seikat olisikin hyvä ottaa huomioon palvelun suunnitteluvaiheessa, teknisessä toteutusvaiheessa ja jatkuvassa sisällön tuotannossa. Asiantuntija osaa auttaa niin suunnitelmissa tai olemassa olevan verkkopalvelun muokkaamisessa esteettömämmäksi ja saavutettavammaksi.

–  Juha Kerminen, web-suunnittelija

_______________________________________

Meillä on vuosien kokemus esteettömien ja saavutettavien verkkopalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.”

Jari Nietula, liiketoimintapäällikkö
jari.nietula@cubescom.fi
044 7617 715